Bramki Obrotowe

Program RCP MASTER


Oprogramowanie RCP Master opracowane przez nasz zespół specjalistów w dziedzinie Rejestracji Czasu Pracy ułatwia zarządzanie czasem pracy, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów, przyczyniając się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów

RCP MASTER


Charakterystyka:

- Import zdarzeń z systemu kontroli dostępu RACS v4.2.5.38 i wyższe

- Import zdarzeń z pliku tekstowego w formacie CSV oraz XML

- Eksport raportów w formacie Adobe Acrobat(.pdf), Microsoft Excel (.xls), Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (.rtf) i Crystal Reports (.rpt)

- Eksport raportów czasu pracy w formacie XML

- Definiowanie: typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i minimalnych czasów przebywania (np. maks. dzienna norma przerw na papierosa, minimalny czas pracy itp.), operatorów programu i ich uprawnień

- Dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp.

- Możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji

- Możliwość operacji na bazie z dowolnego innego programu (np. własna implementacja dopisywania zdarzeń RCP przez system zewnętrzny)

- Definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania

- Rejestracja działań operatorów

-Indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych pracowników np. odpracowywanie, zamiany itp.

-Systemy operacyjne: Windows XP i Vista

-Obsługa zaokrąglania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy

-Darmowy upgrade w ramach tej samej wersji programu

- -Obsługa przerw płatnych/niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych typów)

- Raporty: Grupy pracowników, Pracownicy, Kalendarze, Punkty kontrolne, Rejestr zdarzeń RCP, Raporty czasu pracy, Wymiary urlopów, Indywidualne kalendarze itp.

- Kreator raportów: możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników

- Możliwość automatycznego rozsyłania indywidualnych raportów pocztą e-mail na adres pracownika

- Relacyjna, plikowa baza danych typu MS Access, praca z lokalną bazą danych lub udostępnioną w sieci komputerowej

- Możliwość: ustawiania hasła dostępu do pliku bazy danych, szyfrowania, kompaktowania i naprawy pliku bazy danych

Reklama

  • Nowoczesne bramki dla nowoczesnej firmy
  • Jakość za przystępną cenę
  • Bramki nie do zdarcia
  • Proste i niezawodne
  • Najbardziej skuteczna kontrola dostępu

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów