Program RCP MASTER

Oprogramowanie RCP Master opracowane przez nasz zespół specjalistów w dziedzinie Rejestracji Czasu Pracy ułatwia zarządzanie czasem pracy, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów, przyczyniając się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

 

Charakterystyka

 • eksport do programów KP
 • możliwość importu konfiguracji oraz zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu RACS 4 oraz RACS 5
 • bazodanowa wymiana danych (użytkowników, trybów rcp oraz zdarzeń) z systemem RACS 5
 • funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia służbowego
 • operacje seryjne (nanoszenie absencji oraz definiowanie limitów urlopów)
 • definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania
 • indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych pracowników (odpracowywanie, zamiany itp.)
 • możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy, obsługa wielozmianowego systemu pracy
 • obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych typów)
 • możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników
 • funkcja tworzenia raportów dopasowanych do wymagań użytkownika
 • możliwość tworzenia własnych szablonów raportów
 • eksport raportów w formacie Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) oraz Rich Text Format (.rtf)
 • możliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracowników
 • baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server
 • darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu
 • definiowanie typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i minimalnych czasów przebywania (np. maks. dzienna norma konkretnego rodzaju przerwy)
 • dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaokrąglaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp.
 • możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji

Zaufali nam